Contracten met zorgverzekeraars
Diëtistenpraktijk Goud Gezond heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat u in aanmerking zult komen voor een vergoeding. In eerste instantie zullen de consulten bij de diëtist van het eigen risico af gaan. Als het eigen risico al op is voordat u naar de diëtist gaat, worden er 3 uren per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Bij kinderen wordt het eigen risico niet aangesproken!
 

Voor meer informatie over de vergoeding van de diëtist kunt u terecht op deze website: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies.

Tarieven

Als u door de 3 uren die door de zorgverzekeraar vergoed worden heen bent, wordt de rekening rechtstreeks naar u gestuurd en kan de diëtist ook een ander bedrag rekenen voor de consulten. De tarieven die dan gerekend mogen worden zijn landelijk vastgesteld. Het uurtarief bij de diëtist bedraagt dan 70 euro. De duur van de consulten en de tarieven hiervan zijn weergegeven in onderstaand tabel:

  Duur van het consult Kosten
Eerste consult/intakegesprek 75 minuten 87,50 euro
Vervolgconsult 30 minuten 35 euro
Weegmoment 15 minuten 17,50 euro

Ketenzorg

Mensen met COPD, Diabetes type 2 of hart- en vaatziekten (ook een hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol valt hieronder) komen meestal in aanmerking voor ketenzorg. Dit is ontwikkeld omdat deze mensen vaak veel zorg nodig hebben van verschillende zorgverleners. Als u in aanmerking komt voor ketenzorg, hoeft u geen eigen risico te betalen en krijgt u 3 uren diëtetiek vergoed. Hiervoor is een verwijzing noodzakelijk van de huisarts, praktijkondersteuner of verpleegkundige.

 

Afhandeling van de facturen

Voor de afhandeling van de facturen heeft Diëtistenpraktijk Goud Gezond het bedrijf Infomedics ingeschakeld. De facturen van de consulten die u thuisgestuurd krijgt, komen dus van hen. In principe stuurt Infomedics de facturen eerst door naar de zorgverzekeraar en krijgt u alleen een factuur als (een deel van) het consult niet vergoed wordt. U kunt ervoor kiezen om de facturen digitaal te ontvangen en te betalen. U krijgt hiervoor uw eigen patiëntenportaal bij Infomedics. Klik hier voor meer informatie. 

 

Directe toegankelijkheid diëtist

Bij de meeste zorgverzekeringen heb je geen verwijzing van de huisarts nodig. Bij deze zorgverzekeringen is wel een verwijzing noodzakelijk:

  • CZ
  • Nationale Nederlanden
  • Ohra
  • De Friesland

Indien u zonder verwijzing komt, zal ik eerst een korte screening uitvoeren om te kijken of het veilig is om een dieetbehandeling te starten. Als hier alarmerende klachten aan het licht komen, zal ik u vragen eerst een afspraak te maken bij de huisarts om zeker te weten dat er geen medische problematiek is die eerst behandeld moet worden. Daarna kunnen we gewoon beginnen met de dieetbehandeling.